Follow me
0

Novinky lázeňské léčby v Léčebných lázních Jáchymov


V souvislosti se změnou Indikačního seznamu od 1.10.2012 byly původní indikace pro Léčebné lázně Jáchymov ponechány. Jedná se o nemoci pohybového aparátu na podkladě degenerativních změn, revmatismu, traumat a operací, metabolické a hematologické arthropatie. Nově lázně získaly tyto indikace:

 

II/4  Nemoci tepen končetin aterosklerotické nebo zánětlivé II/b

II/5  Funkční poruchy cév a stavy po trombozách, chron. lymfedém

IV/1 DM s cévními a neurolog. Komplikacemi

VI/1 Chabé perif. obrny a postpoliomyelitický sy

VI/2 Polyneuropatie s paretickými projevy

VI/4 Záněty CNS

VI/5 Hemi a paraparesy cévního původu

VI/6 Traumata a operace mozku, míchy a perif. nervů

VI/7  RS a další demyelinizační stavy

VI/8  Nervosvalová onemocnění

VI/9  Syringomyelie

VI/10 DMO

VI/11 Parkinsonova nemoc

VII/12  Stavy po amputacích DK

 

Základními typy lázeňského pobytu jsou Komplexní lázeňská péče (KLP) a Příspěvková lázeňská péče PLP).

KLP je na 21 dní s možností prodloužení u vybraných diagnóz po schválení revizním lékařem. Opakování KLL jen u vybraných diagnóz je často limitováno co do počtu. U operačních diagnóz došlo k výraznému zkrácení nástupu na KLL.

PLP je na 14 – 21 dní s možností prodloužení 14 denních pobytů po schválení revizním lékařem. Opakování PLL není v IS nijak limitováno, tradice 1x za 2 roky je stanoviskem většiny zdravotních pojišťoven.

 

Kdo má největší šanci na KLL?

Především všichni pacienti s výše uvedenými diagnózami bezprostředně po hospitalizaci, dále všichni s akutně zhoršeným stavem po neúspěšné ambulantní rehabilitaci (pojišťovny většinou trvají na 6 týdnech). Při opakované KLL jde především o těžší pacienty po onemocnění či úrazech CNS, artrózy nosných kloubů III. stupně a onemocnění tepen s kontraindikovanou operací.

 

Kdo má největší šanci na PLL?

Pacient s příslušnou diagnózou, pokud žádá 1x za 2 roky a prokáže soustavnou ambulantní rehabilitační péči. Obézní pacienti musí prokázat požadované snížení hmotnosti o 5-10% od poslední balneace.


Jak vyřešit lázeňskou léčbu, pokud není návrh z strany ZP schválen?

U samopláteckého pobytu nabízíme výběr z našich léčebných programů, které zahrnují alespoň 10 radonových koupelí.

 

Ambulantní rehabilitace v jáchymovských lázních

Klientům zdravotních pojišťoven nabízíme kromě klasických léčebných pobytů typu komplexní a příspěvkové lázeňské péče ještě další možnost léčení, a to formou ambulantní rehabilitace. Hosté z blízkého okolí přijíždějí pouze na procedury, hosté vzdálenější pak mohou tuto formu rehabilitace spojit rámci své dovolené také s ubytováním a dalšímu službami lázeňských hotelů.

 

Co k tomu potřebujete?

Základem je vystavení Poukazu na vyšetření/ošetření K. Tento poukaz Vám vystaví Váš praktický lékař nebo lékař specialista. Platnost poukazu není legislativně omezena,  doporučujeme využít poukaz v rozmezí 3 měsíců od jeho vystavení – diagnóza musí být stále aktuální. Rozsah jednotlivých výkonů hrazených zdrav. pojišťovnami  je různý a závisí na smlouvách mezi ZP a konkrétním zdravotnických zařízením. Proto je třeba kontaktovat buď  zdravotní pojišťovnu nebo přímo  obchodní oddělení lázní, kde získáte potřebné informace.

 

Jak postupovat dál?

Pokud již mám vystavený poukaz K a vím, kdy se chci své rehabilitaci věnovat, objednám si termín vstupního vyšetření u lázeňského lékaře – balneologa. Tento specialista pak zpracuje individuální léčebný plán a po závěrečné prohlídce také lékařskou zprávu pro ošetřujícího lékaře.

 

Přeji si v lázních strávit dovolenou

V tomto případě posílám přímo na rezervační oddělení lázeňského hotelu objednávku ubytování a stravování s tím, že na léčení mám vystavený poukaz K. Termín vyšetření u lékaře už pak řeší přímo rezervační oddělení. Zbývá pouze zabalit si kufr a těšit se na svou lázeňskou dovolenou.

 

Zdroj:

Léčebné lázně Jáchymov a.s

 

Kam dál?
rubriky:

Wellness kosmetika
Wellness trendy
Krása a zdraví
Medical wellness- spolupráce medicíny a wellness
Wellness interiéry – stavba wellness
Wellness provoz – klienty, zaměstnanci-marketing
Bazény, vířivky, spa

Fotogalerie wellness – inspirace
Sauna a saunování

Wellness vybavení

 

 

profesionální kosmetika, profesionalni kosmetika, kosmetika pro kosmeticky, kosmetika pro kosmetičky, kosmetika do salonu, spa kosmetika, profi kosmetika pro kosmetičky, kosmetika profi, profi kosmetika, saunová kosmetika, saunova kosmetika, kosmetika do sauny, wellness kosmetika, kosmetika wellness, bio kosmetika, přírodní kosmetika v salonu, prirodni kosmetika do wellness, kosmetika novinky, novinky kosmetika, kosmetika pro profesionály, kosmetika pro profesionaly, kosmetika wellness, spa wellness kosmetika, profesionální kosmetika salonní, salonni kosmtika, kosemtika do salonu, profesionalni kosmetika do salonu, profesionalni spa kosmetika, profesionální spa kosmetika, profesionální salonní kosmetika, profi kosmetika, spa kosmetika, kosmetika spa,  saunová kosmetika, saunova kosmetika, kosmetika do sauny,

 

spa, spa wellness, wellness spa, wellness a spa, spa kosmetika, profesionální spa kosmetika, profesionalni kosmetika, profesionalni spa, day spa provoz, interiéry spa, interiery spa, spa dekorace, spa procedury, vybavení pro wellness, vybaveni pro wellness, vybaveni wellness, wellness vybaveni, vybavení wellness, wellness vybavení, wellness nábytek, nábytek wellness, wellness nabytek, nabytek wellenss, wellness pristroje, pristroje pro wellness, přístroje pro wellness, wellness přístroje, vybavení pro wellness, vybaveni pro wellness, virivky wellness, vířivky wellness, lehátka wellness, lehatka do wellness,

wellness trendy, trendy ve wellness a spa, wellness procedury, wellness ošetření, wellness osetreni,