Follow me

ADRESÁŘ wellness a SPA kontakty

Zajímavé kontakty a weby z oblasti wellness a spa

 

 

♦  ABAS ČR –  Odborný partner pro provozy wellness, spa, bazény, sauny a balneo

ABAS-CR-logo-asociace-bazenWellness a spa/ lázeňství je velmi dynamicky se rozvíjející trh, což platí nejen celosvětově, ale i u nás v České republice.

Zcela jednoznačně se zde projevují různé trendy a směry, například v konceptu a provozu wellness, mění se a vyvíjí nové technologie a uplatňují ekonomicky a ekologicky šetrné systémy technického zázemí, ale mění se také i chování a přístup klientů ke službám poskytovaných ve wellness, spa, lázních i aquaparcích.

Na vše je potřeba reagovat a být stále aktuálně v obraze. Nejen začínající provozovatelé, ale i ti zkušení uvítají odborná školení a setkání ,ale i možnost vyměnit si vzájemně své postřehy, zkušenosti a názory na vše, co je potřeba řešit. více →

 

 

 

  ♦  ISPA - INTERNATIONAL SPA ASSOCIATION

Mezinárodní SPA asociace s více jak 20letou činností, profesní organizace sdružující odborníky ze všech odvětví, lázeňství, wellness, spa,

ISPA

 

 

 

 

♦  UNIE KOSMETIČEK ČR

Sdružuje právnické i fyzické osoby z Čech a Moravy, které svojí profesí souvisejí s kosmetikou. Unie kosmetiček byla založena v Pardubicích, administrativní sídlo je v České Lípě.  Členství je dobrovolné, poskytuje možnost dalšího vzdělávání formou seminářů, jejichž témata jsou volena podle potřebnosti a podle přání členů. Napomáhá zprostředkování kontaktů kosmetiček s kosmetickými firmami, poskytuje svým členům nejrůznější informace, upozorňuje na důležité akce v oboru kosmetiky.

Unie kosmetiček pořádá soutěž v líčení, která je jediným vstupem pro finále soutěže v líčení na veletrhu WORLD OF BEAUTY & SPA v Praze, z něhož postupují  vítězové na Mezinárodní mistrovství v Německu, Polsku a dalších zemích. Organizuje zájezdy na mezinárodní kosmetické veletrhy v zahraničí, spolupracuje s televizí a rozhlasem. Unie kosmetiček každoročně pořádá víkendový sjezd své členské základny s rozmanitým odborným programem spojený s výstavou kosmetických firem. Informuje o novinkách v nabídce výrobků různých kosmetických firem. Kontakt: Unie kosmetiček

 

♦ SVAZ LÉČEBNÝCH LÁZNÍ  ČR

Svaz léčebných lázní ČR je členem Evropského svazu lázní se sídlem v Bruselu, jehož hlavním krédem je udržet léčebné lázeňství napříč Evropou a garantovat jeho kvalitu. Na domácí půdě je pak SLL platným partnerem i oponentem Ministerstva zdravotnictví ČR. Posláním Svazu je kultivovat prostředí a vytvářet podmínky pro udržení a rozvoj léčebného lázeňství v České republice a hájit společné i individuální zájmy členů.

Svaz léčebných lázní České republiky (SLL) vznikl jako zájmové profesní sdružení léčebných lázní v roce 1995 s cílem udržet a garantovat léčebnou úroveň těchto lázeňských společností. V současnosti sdružuje 44 členů, z toho 42 léčebných lázní, které tvoří více než dvě třetiny všech lázeňských lůžek v ČR.

Léčebné lázně, ať už státní či soukromé, jsou registrovanými zdravotnickými zařízeními, která navíc od ostatních lázní nebo ubytovacích zařízení umístěných v lázeňských místech odlišuje fakt, že k léčbě využívají místní přírodní léčivý zdroj, schválený ministerstvem zdravotnictví. Má-li být lázeňské zařízení uznáno za léčebné lázně, musí splnit řadu přísných legislativních podmínek. Udržet léčebný charakter lázní je v době tržního hospodářství velmi obtížné. Avšak právě důraz na léčebný aspekt lázní je tím, co vydobylo českým lázním celosvětový věhlas.Všechny lázně sdružené v SLL jsou akreditovanými léčebnými lázněmi včetně napojení na veřejný zdravotní systém a musí tudíž splňovat přísná kritéria pro léčbu, stravování i ubytování. Kontakt:  www.lecebne-lazne.cz

 

 ♦ SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST  ČR

Sdružení lázeňských míst České republiky je dobrovolnou zájmovou nestranickou a nevládní organizací lázeňských měst a obcí v ČR (dále jen lázeňská místa), na jejichž území se nacházejí i lázeňská zařízení a mají schválený statut lázní. Členové sdružení považují lázeňství za významnou činnost ve své obci či městě, která má význam pro rozvoj nejen svého místa a regionu, ale i ČR.

Posláním sdružení je aktivně přispívat k vytváření podmínek a nástrojů pro regeneraci a rozvoj lázeňství a lázeňských míst, zejména ke zlepšování stavu a rozvoji lázeňské a městské infrastruktury, obnovy lázeňských památek a k rozvoji českého lázeňství a českých lázeňských města a obcí. Pro dosažení vytyčených cílů usiluje sdružení o spolupráci mezi státem, obcemi a občany, lázeňskými organizacemi a sdruženími, ale i o spolupráci na mezinárodní úrovni. Kontakt: Sdružení lázeňských míst

 

 

♦ MEDISPA

Záměrem Sdružení je ochrana kvality a pověsti lázeňské léčebné péče na území Karlovarského kraje a její další rozvoj.

Účelem sdružení je spolupráce akreditovaných lázeňských organizací poskytujících příspěvkovou i komplexní lázeňskou péči. Cílem sdružení je kontrola kvality služeb v oblasti lázeňství na území Karlovarského kraje, propagace kvalitních služeb a marketingové využití členství ve Sdružení individuálně i společně členy Sdružení. Kontakt: Medispa

 

 

 

 

♦ SVAZ EVROPSKÝCH LÁZNÍ

kontakt: Svaz evropských lázní

 

 

 

 

♦  Global Spa & Wellness Summit (GSWS)

wellness tourism congress, Indie 2013

mezinárodní SPA  a wellness summit

Kontakt:  www.gsws.org

 

 

 

 

♦  Spa asociace – Velká Británi –  The UK Spa Association (SPA-UK)

 

 

  ♦ SPA FINDER WELLNESS

       spafinder-wellness-logo