Follow me
0

Medical wellness – nový trend ve wellness a spa

 Medical wellness
– partnerství medicíny a wellness.

Medical wellness (medspa, medispa) je nový trend, který se stále častěji prosazuje ve wellness, beauty a spa provozech.

 Vzniká nová velmi početná spotřebitelská skupina a tím i nová poptávka po kvalitních službách a produktech. Medical wellness se nejčastěji popisuje jako další vývojová fáze wellness, která reaguje na poptávku nově vznikající početné skupiny obyvatel, jež vyhledává wellness nabídky v kombinaci s příslušnými lékařskými službami.


Nový obor kdy wellness a medicína intenzívně spolupracují, začíná tvořit výrazný průmysl a reaguje na zvýšenou poptávku.
Po celém světě existuje řada klinik, center a zařízení typu medical wellness či medspa, které nabízejí vysokou úroveň komfortu pro lidi, kteří chtějí aktivně udělat více pro sebe a své zdraví a to nad obecně dostupné zajištění zdravotní péče.
Zaměřují se zejména na prevenci onemocnění, stabilizaci zdraví a na dlouhodobé zlepšení kvality života a pocitu dobrého zdraví.

 

 

Nový směr ve wellness a spa

Populace stárne, délka života se prodlužuje. Podle projekce obyvatelstva České republiky do roku 2050 vypracované Českým statistickým úřadem, bude počet osob starších 65 let intenzivně přibývat. Na intenzitě nabere tento proces v období 2011-2017 a to v důsledku přechodu silných poválečných ročníků přes tuto věkovou hranici. Vzniká nová velmi početná spotřebitelská skupina a tím i nová poptávka po kvalitních službách a produktech. Nejen v oblasti wellness, ale i v oblasti zdravotnictví a medicíny. Lidé budou mnohem více aktivní v péči o sebe, svoje zdraví, kondici a pohodu.

Wellness centra většinou nabízí množství procedur a služeb, odpočinkové, relaxační, zážitkové, a řadu dalších. Nicméně kromě wellness programů potřebují lidé s rostoucím věkem více než jen relax, odpočinek či zajímavý zážitek.

Každý by se rád dožil vyššího věku, v tom nejlepším stavu jak je to jen možné, plný energie, elánu ale hlavně ve skvělé zdravotní kondici. Teprve dobrý zdravotní stav umožní užívat života na plný plyn. Aktivní zájem o dobrou kondici ze strany klientů rozhodně nechybí.

Lidé středního a vyššího věku tvoří již nyní na trhu velkou skupinu potenciálních klientů. Očekává se, že úměrně této situaci rapidně přibude nabídek v soukromém sektoru cílených právě na tyto klienty. Zajímavé budou rozhodně wellness programy, které kromě standardní nabídky relaxačních služeb a kosmetické péče, nabídnou také odborné zdravotní služby. Stejně jako je tomu v zahraničí, kde je nabídka medical wellness či medspa, tedy spojení klasického wellness a medicíny již velká, začínáme se i v Čechách s tímto termínem stále častěji setkávat. Dá se tedy předpokládat, že poptávka po nabídce wellness programů s medical prvky poroste i u nás.

 Wellness a medicína, ideální partneři

medical wellness interiéry wellness design spa kosmetika wellness provozOšetření celého těla a obličeje přístroji a technologiemi, které se neustále vyvíjejí a zdokonalují, se nenabízejí pouze v prostorách zdravotního zařízení a v lázních, ale čím dál častěji také v prostorách wellness provozů. Wellness centra, která poskytují relaxační a beauty ošetření a procedury, ( masáže, kosmetika, manikúra a pedikúra, vodní a teplé procedury, aj) rozšiřují svoji nabídku v reakci na poptávku klientů a nabízejí i procedury a postupy, které při své aplikaci vyžadují přítomnost lékaře nebo alespoň odborný zdravotní personál. Zařazují tak do své nabídky i medical wellness ošetření, vybavují se wellness přístroji a zdravotními přístroji.

 

 Služby medical wellness /medspa

Jsou to hlavně zkrášlující tělová a obličejová ošetření, nejčastěji laserové ošetření, jako je laserová depilace, IPL (intenzivní pulsní světlo), mikrodermabraze, výplně, například botox, chemické peelingy, aj.

Ale zařizují se i prostory pro odborně i finančně náročnější výkony, jako jsou zákroky estetické medicíny, tedy hlavně chirurgické výkony, operace víček, liftingy, a další výkony.

Nestátní zdravotní zařízení, kliniky a centra, která vznikla původně především jako pracoviště estetické medicíny, pak ke svému provozu přidávají wellness procedury, aby tak rozšířili svoji nabídku například i o tolik žádané relaxační procedury, zejména koupele či masáže a různá kosmetická ošetření.

Komplexnost nabídky je momentálně pro provozy důležitá, v nabídce jsou programy zaměřené na prevenci a podporu zdraví, hubnutí, anti-aging, modelace těla a kondici. To jsou oblasti, ve kterých se wellness a medicína ideálně doplňují.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Leave a Reply
If you want a picture to show with your comment, go get a Gravatar.