Follow me
0

Zdraví a pohoda v Luhačovicích


Luhačovice patří bezpochyby mezi jedny z nejznámějších a také nejkrásnějších lázní nejen u nás, ale v celé střední Evropě. Jen v roce 2011 využilo jejich služeb 30 000 návštěvníků!

V roce 1669 brněnský lékař Jan Hertod zveřejnil ve Věstníku vídeňské univerzity pod názvem Tartare Mastix Moraviae „Bič na usazeninu“, což byla charakteristika luhačovických pramenů s doporučením jejich využití pro léčbu některých onemocnění. V roce 1776 pak vídeňský biochemik profesor Cranz provedl jejich chemickou analýzu a označil je za jedny z nejúčinnějších ve střední Evropě především pro vysoký obsah minerálních látek a proplynění CO².

 Souznění přírody i architektury

K místu, nacházejícím se nedaleko Zlína v údolí říčky Šťávnice, byla matka příroda opravdu štědrá – vykouzlila tu 17 léčivých pramenů. Mezi nejznámější z nich patří Vincentka, Ottovka, Aloiska a pramen Dr.Šťastný. Jejich jména byla odvozena zejména od členů šlechtického rodu Serenyi, dřívějších majitelů panství, na jejichž pozemcích se prameny nacházely. Při lázeňské léčbě se zdejší minerální vody užívají k pitné kúře, inhalacím a přírodním minerálním koupelím a kombinují se s nejmodernějšími léčebnými a rehabilitačními metodami.

V roce 1902 byla z iniciativy lékaře Františka Veselého založena Akciová společnost lázní luhačovských a v následujících letech zde vzniklo mnoho hotelů, penzionů a léčebných zařízení. Mnohé zdejší stavby jsou dnes zapsány mezi kulturní památky státu a pocházejí od významných architektů, z nichž určitě nejslavnější je slovenský architekt Dušan Jurkovič, jehož jméno nese i jeden z nejoblíbenějších lázeňských domů. K atraktivitě Luhačovic velkou měrou přispívá také nádherná okolní příroda. Ostatně zdejšímu geniu loci podlehly i takové osobnosti, jako byl hudební skladatel Leoš Janáček, malíř Antonín Slavíček, Joža Úprka a další umělci, kteří tu čerpali inspiraci pro svou tvorbu, a mnozí se tady i natrvalo usadili.

 

Tradiční léčba je šetrnější

Česká lázeňská medicína je proslulá svou vysokou odbornou úrovní a vždy hrála významnou úlohu i v rámci evropského lázeňství. Důkazem jsou opětovně se vracející hosté, jejichž počet se stále zvyšuje. Na první pohled možná může lázeňská medicína vypadat jako zastaralá, ale právě tyto „zastaralé“ postupy mají svou tradici a vnímají nemocného celostně. Nejde jen o vyléčení jedné konkrétní diagnózy, ale celkové dlouhodobé zlepšení zdravotního stavu člověka. Přestože lékařská věda postupuje obrovským tempem vpřed, je mnoho onemocnění, která lze řešit velmi šetrnými postupy, jakými jsou rehabilitace, fyzikální medicína či využití přírodních léčivých zdrojů.

Vedoucí lékař Lázní Luhačovice MUDr. Jiří Hnátek k tomu říká: „Dnešní uspěchaná doba, obavy ze ztráty zaměstnání nebo nižšího příjmu v době nemoci nutí nemocné řešit jakýkoliv zdravotní problém medikamenty, a tím podle jejich názoru rychlejší cestou. Opak je však pravdou. V dlouhodobém horizontu medikamenty zatěžují organismus a jejich časté nebo nadměrné užívání může mnohdy nevratně způsobit dlouhodobé zdravotní potíže. Lázeňství však preferuje léčbu pokud možno s minimem medikamentů přírodními procesy.“

Mezi ně se řadí především fyzioterapie a rehabilitace, léčebné koupele, pitná kúra s využitím léčivých vod nebo inhalace. Pozitivní vliv na léčebné výsledky má i samotné příznivé klima.

Komplexní, nebo příspěvková péče?

V poslední době se objevilo mnoho dohad a nejasností ohledně budoucnosti fungování lázeňské péče. Proto je důležité naše současné i potenciální klienty ujistit, že režim předepisování lázeňské péče zůstává zachován v souladu s doposud platným indikačním seznamem. Ministerstvo zdravotnictví skutečně připravuje revizi vyhlášky, která by měla upravovat počet diagnóz, délku lázeňské léčby a možnosti opakování. Novela indikačního seznamu začne platit pravděpodobně až v polovině roku 2012. Rozhodně však platí, že komplexní lázeňská péče pro dospělé i děti zůstane i poté zachována. Aby na lázně přispěla zdravotní pojišťovna, musí je předepsat lékař. Ve zmíněném indikačním seznamu je jasně vyjmenováno, co se z pojištění hradí a u kterých onemocnění. Lázeňská péče hrazená zdravotní pojišťovnou je poskytována jako komplexní, nebo příspěvková. Pro připomenutí:

Komplexní lázeňská péče – pojišťovna hradí kompletní náklady na pobyt, tj. léčbu, ubytování i stravu. Je-li pacientem dítě od 3 do 6 let, hradí většinou pojišťovna také pobyt jednoho z rodičů. Například u astmatu je potřeba doporučení alergologa, u ekzému kožního lékaře. V případě dětí by měl stačit požadavek pediatra.

Příspěvková lázeňská péče – pojišťovna hradí pouze samotnou léčbu, zatímco ubytování a stravu si platí pacient.

Podle informací Svazu léčebných lázní se občas stává, že lékaři odmítají lázeňskou léčbu předepisovat v obavě, že budou ze strany zdravotních pojišťoven postiženy sankcemi za překročení regulačních limitů. Jedná se však o omyl. Dle platné úhradové vyhlášky se na lázeňskou péči žádné takové limity nevztahují, tudíž lékařům žádné sankce nehrozí.

 

Maximum péče pro děti

První doložená zmínka o lázeňské léčbě dětí v Luhačovicích v Časopise lékařů českých je z roku 1904, proto můžeme mluvit o více než stoleté tradici! Léčí se zde děti s nemocemi dýchacích cest (astma, alergická rýma, plicní fibróza, dermorespirační syndrom, opakované záněty horních a dolních dýchacích cest, vedlejších nosních dutin, stavy po operacích hrudníku a plic).

V současné době už celkový výskyt astmatu v ČR přesáhl v dětské populaci 10 %. Navíc se tato nemoc ve více jak 60 % poprvé projeví do 5 let věku. Proto je tak důležité u nemocí dýchacích cest a plic začít s lázeňskou léčbu co nejdříve.

V Luhačovicích se léčí děti od 3 let věku v doprovodu rodičů, samostatně pak děti a dorost ve věku od 5 do 19 let. Během pobytu je kladen stále větší důraz na léčebnou rehabilitaci. I když se délka pobytů dětí pohybuje od 4 do 6 týdnů, tak díky základní škole při dětských léčebnách nemusí mít rodiče obavu ze zameškání školní docházky.

MUDr. Jana Rydlová, vedoucí lékařka dětské léčebny Luhačovice, vysvětluje úspěchy zdejší léčby takto: „U dětí s chronickými chorobami dochází k omezení akutních vzplanutí nemoci a k prevenci chronických změn na dýchacích cestách. Mezi pilíře naší léčby patří díky velmi čistému ovzduší klimatoterapie, dále rehabilitace a také léčba minerálními vodami. Ty se využívají k pitné kúře, inhalacím a přírodním minerálním koupelím. Základem je zdejší léčivá voda Vincentka. Při atopickém ekzému tu nyní s velkým úspěchem používáme ovesnou koupel.“

Velkým problémem nejen u dospělých, ale i u dětí se stává i obezita. Lázně jsou velmi vhodné k nastartování nového, zdravého životního stylu. Základem léčby je pohybový a dietní redukční režim s využitím přírodních léčivých zdrojů (pitná kúra, uhličité vodní koupele). Děti zde v žádném případě nehladovějí, redukční dieta je zdravá a chutná, aby zajistila normální růst a vývoj. Velký důraz je kladen na kvalitu stravy. Vaří se z výživných, vyvážených a chemicky čistých surovin, aby jídlo odpovídalo individuálním potřebám dětských alergiků a atopiků.

 

Diabetik musí svou nemoc znát

Také lázeňská léčba diabetu má v Luhačovicích dlouholetou tradici. První doklady o ní byly zaznamenány před více než 100 lety. Dnes je hlavním léčebným zařízením zaměřeným na tuto problematiku hotel Morava.

Lázeňská léčba, která pomáhá předcházet rozvoji závažných komplikací, je založena na účincích zdejších jedinečných minerálních vod, dietoterapii a pohybové léčbě.

Diabetik může vést plnohodnotný život, pokud svou nemoc zná, ovládá ji a nedovolí, aby tomu bylo naopak. K seznámení diabetika s nemocí, jejími projevy, způsoby, jak s ní žít, a k aktivnímu přístupu k nemoci pomáhají edukace, které diabetici mohou absolvovat jako edukační program hrazený zdravotní pojišťovnou, jako komplexní lázeňskou péči nebo jako edukační program pro samoplátce.

 

Lázně Luhačovice v číslech

+ Lázně se nacházejí v nadmořské výšce 250 m n. m.

+ Klientelu tvoří z 85 % domácí a z 15 % zahraniční hosté.

+ 95 % dětských pacientů přijíždí za léčbou nemocí dýchacích cest.

+ Celkem je možné poskytnout asi 60 procedur různého typu.

+ Na území Lázní Luhačovice se v současnosti nachází 17 pramenů.

+ Ubytovací kapacitu představuje 1300 lůžek v 7 hotelech, z toho je 500 lůžek v kategorii 4hvězdičkových hotelů, 10 penzionech a 2 dětských léčebnách.

+ Služby poskytuje 520 zaměstnanců, z toho je 17 lékařů a 170 osob zdravotního personálu.

+ Za období od roku 1992 bylo zrekonstruováno a zmodernizováno 17 objektů nákladem cca 53 mil. EUR z vlastních zdrojů.

+ Akciová společnost byla 8x zařazena mezi 100 TOP obdivovaných firem České republiky a 2x získala ocenění Dobrá značka udělované časopisem Reader´s Digest Výběr.

03/2012

 

Komentáře (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Komentáře nejsou povoleny.