Follow me
0

Podzimní ocenění nejlepších výrobků v kosmetice

Ocenění nejlepších výrobků při veletrhu
WORLD OF BEAUTY & SPA 2013 PODZIM
(PVA EXPO PRAHA – LETŇANY 6. 9. 2013)

Současně s rozšiřováním Evropské unie i sbližování jednotlivých trhů dochází ke stále intenzívnějšímu vstupu výrobků na naše trhy, výjimkou není ani trh kosmetických výrobků. Pro zákazníky je stále těžší orientovat se a vybrat z nabídky to nejvhodnější.  Přitom aspektem ovlivňujícím výběr by neměla být především cena, popřípadě megasystém avizovaných slev, kdy je těžké rozklíčovat, co je opravdu slevou, co pouhým předem připraveným marketingovým tahem či kdy kvalita výrobku ani po slevě zdaleka nedosahuje požadované ceny.

Důležitými aspekty pro spokojenost především koncových zákazníků jsou kvalita produktů, jejich balení i způsob informovanosti zákazníků o jejich užití. Jedním z rozhodujících motivů pro jistotu výběru kvalitních výrobků může být i ocenění produktu špičkovými odborníky.

Společnost Expobeauty Prague s.r.o. pořádající veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA pod odbornou záštitou sdružení PROKOS pro Vás opět připravuje soutěž produktů BEAUTY EXPO & PROKOS PRODUCTS AWARD. Základní filozofií této soutěže je ocenění těch výrobků, které patří k těm nejlepším ve svém oboru. Ocenění v této soutěži se má na jedné straně stát jedním z aspektů podporující  prodejnost výrobku, na straně druhé se stává formou záruky prvotřídnosti kvality výrobku i následné péče pro spotřebitele. Oceněné výrobky by měly usnadnit výběr zákazníkovi – především konečnému spotřebiteli, ale také kosmetičkám, vizážistům, pedikérkám, manikérkám, kadeřníkům, kosmetickým či solárním studiím. Zvláště pak se snažíme pomoci těm, kteří se na trhu ještě nepohybují příliš dlouho a obtížněji se v nabídce orientují.

Aby výrobky náročná kriteria splňovaly, rozhoduje každoročně o stupni jejich ocenění porota pod vedením dlouholetých zkušených odborníků. Na skvělou práci laskavého  RNDr. Soběslava Fikera, CSc (produkty pěstící kosmetiky) navázala nová komise pracující pod odborným dozorem MUDr. Dagmar Jírové, CSc., vedoucí Národního referenčního centra pro kosmetiku, Státní zdravotní ústav Praha, a RNDr. Hany Bendové, Ph.D. z pracoviště laboratoří biomedicíny NRC pro kosmetiku a další odborníci. Tato porota sleduje kromě povoleného chemického složení a účinků výrobku také jednoznačnost jejich aplikace, naprostou dermatologickou nezávadnost a bezpečnost užití, správnost označení výrobků týkajícího se složení, data trvanlivosti a další. Při posuzování přístrojů naši soutěž odborně zaštiťuje Vladimír Rafaj, kvalifikovaný a léta uznávaný odborník.

Protože mnoho Vašich výrobků má v některých aspektech mimořádně dobré vlastnosti, na něž byste chtěli zákazníky upozornit a i my bychom je chtěli v ocenění podchytit, žádáme Vás, abyste nezapomněli  –  pokud takovouto vlastnost Vašeho výrobku chcete vyzdvihnout –  k přihlášce přiložit Vaše sdělení, v čem vidíte mimořádnost výrobku, čím se dokládá tato mimořádnost, event. uvést seznam podkladů, které pro toto své tvrzení má k dispozici. Těšíme se, že i v  letošním roce se v soutěži setkáme s mnoha vysoce kvalitními výrobky schopnými poskytnout spotřebitelům maximální komfort a péči.


Obecná pravidla pro přihlašování výrobků do soutěže
BEAUTY EXPO & PROKOS PRODUCTS AWARD

 

Termíny soutěže: 1.7..2013 – Uzávěrka přihlášek do soutěže (i pokud nemáte všechny podklady k dispozici, alespoň předběžně výrobek přihlaste)

6.9.2013-  Vyhlášení výsledků soutěže na  hlavním podiu veletrhu WORLD OF BEAUTY & SPA 2013 PODZIM v prostorách PVA EXPO Praha-Letňany

Účast v soutěži:Pro účast v soutěži musejí výrobky samozřejmě splňovat všechna závazná kritéria připravenosti pro zákazníky včetně návodů k použití, servisu, školení. Je třeba předložit minimálně jeden originálně balený produkt a dva vzorky, prospekty s návodem k použití, stručný popis důvodu, pro který přihlašujete výrobek do soutěže, pro žádost o ocenění Výrobek s mimořádnou hodnotou také v čem tato mimořádná kvalita spočívá.

Výrobek musí splňovat požadavky závazných předpisů ČR a EU pro kosmetické přípravky a bude u něj ověřena lokální tolerance pro spotřebitele. Je třeba doložit veškerou dokumentaci nutnou pro uvedení na trh nebo do oběhu EU a ČR, zejména plné znění etikety a data pro spotřebitele.  U přístrojů požadujeme rozhodně český návod, fotografii, propagační leták, prohlášení o shodě a informaci, kde je možné vidět přístroj v provozu.
Oceňování výrobků: Opět jsme připravili logo soutěže, tentokrát v anglické verzi, které budou moci používat nadále např. na obal výrobku či do prospektů a propagačních materiálů k danému výrobku, dále výrobky uznané pro mimořádnou kvalitu pod logo dovětek „Výrobek oceněný za mimořádnou kvalitu“

KATEGORIE:

 A)  Komplexní profesionální péče – kosmetické prostředky včetně jejich aplikace  

I. Obličej a dekolt –  anti-aging péče, péče o citlivou pleť, problematickou pleť

II. Tělo – formování postavy

III. Dekorativní kosmetika

IV. Přírodní kosmetika a biokosmetika

B)  Kosmetické prostředky obecně
(nepatřící do shorauvedených kategorií)

C)  Kosmetické přístroje a vybavení kosmetických salonů

D)  Pomůcky pro kadeřníky (přístroje i vlasová kosmetika) – hodnotit bude též oborový specialista

 

Požadováno: minimálně jeden originálně balený produkt a dva vzorky, dokumentaci o obsahu aktivních látek ve vztahu k deklarované funkci a případně protokoly o zkouškách bezpečnosti a účinku, prospekty s návodem k použití, stručný popis důvodu, pro který přihlašujete výrobek do soutěže, v čem spočívá jeho mimořádná kvalita.  Produkt musí být schválen pro prodej v ČR dle platných předpisů. U přístrojů požadujeme předložení dokumentace, český návod, fotografii, propagační leták, prohlášení o shodě a informaci, kde je možné vidět přístroj v provozu. Zároveň zašlete prosím logo Vaší firmy či značky produktu (pro vystavení produktů a jednotné označení).

Prosíme vše zaslat nejpozději do 1. 7. 2013

Přihlašovací poplatek: Kč 2 800,- bude hrazen na základě faktury, při nepřijetí produktu bude vrácen. Přihlášky posílejte poštou, na fax či e-mail, kontakt:

EXPOBEAUTY PRAGUE  s.r.o., Smaragdová 322, 154 00 Praha 5
Tel.: +420-257 941 691 Fax:  +420-257 941 702
www.WorldOfBeauty.cz, e-mail: info@WorldOfBeauty.cz

 

 

 

 

Komentáře (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Komentáře nejsou povoleny.