Follow me
0

Lázeňská péče v roce 2013

LÁZEŇSKÁ LÉČBA: CO SE MĚNÍ A CO ZŮSTÁVÁ

Ministerstvo zdravotnictví představilo novelizaci vyhlášky, tzv. Indikačního seznamu, který k jednotlivým diagnózám a jejich stupni přiřazuje nárok na čerpání hrazené lázeňské péče.

Ten vešel v účinnost již v říjnu roku 2012. Přes všechny změny, které novelizovaná vyhláška přináší, je klíčové, že oba typy hrazené lázeňské péče i nadále zachovává, jak komplexní tak příspěvkovou.

U většiny diagnóz se nově krátí délka pobytu o týden: v případě plně hrazené komplexní péče ze čtyř týdnů na tři u dospělých pacientů, v případě příspěvkové, u níž pojišťovna hradí pouze léčení, může lékař navrhnout buď léčbu dvou- nebo tří týdenní. Možné zkrácení příspěvkové péče ze tří týdnů na dva tak nejspíše otevře dveře do lázní více pacientům – ne každý si může dovolit zaplatit tři týdny ubytování se stravou a málokdo si může vzít takto dlouhou dovolenou, dvoutýdenní pobyt je tedy z tohoto pohledu mnohem přijatelnější.

U dětských pacientů však zůstává délka pobytu i nadále na čtyřech týdnech.

 

LÁZEŇSKÁ LÉČBA: CO SE MĚNÍ A CO ZŮSTÁVÁ

Zachování komplexní lázeňské péče. V případě komplexní, tj. plně hrazené lázeňské péče, je i nadále pacient v režimu pracovní neschopnosti. Zachování příspěvkové lázeňské péče.

Zkrácení délky komplexní lázeňské péče u dospělých z 28 na 21 dnů.

Stanovení délky lázeňské péče pro děti a dorost na 28 dnů.

Délka příspěvkové lázeňské péče – 21 nebo 14 dnů (dle dohody s lékařem): možnost zkrácené dvou týdenní příspěvkové lázeňské péče je výhodou i šancí pro ty, kteří by jinak tří týdenní pobyt nemohli absolvovat z důvodů finančních, či kvůli nemožnosti čerpat delší dovolenou.

Možnost opakování lázeňské péče zachována: Lázeňskou léčbu lze opakovat u řady diagnóz formou komplexní lázeňské péče, v některých případech pouze příspěvkové péče.

Možnosti opakování lázeňské léčby u jednotlivých indikací přesně definuje nový Indikační seznam .

Při posuzování nároku na lázeňskou péči se do celkového limitu opakovaných pobytů budou započítávat pobyty uskutečněné od 1. října 2009.

Příležitost pro rozšíření diagnóz pro dospělé i děti: Přes omezení, která vyhláška nově zavádí (např. zrušení edukačních pobytů pro diabetiky), rozšiřuje vyhláška řadě lázeňských míst možnosti léčby o nové indikace, a to jak pro dospělé tak i děti.

 

zdroj: Svaz léčebných lázní ČR

 

Komentáře (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Komentáře nejsou povoleny.