Follow me
0

Biotrhy ve světě vytrvale rostou

Trend bio je trvalý. Odvětví neustále roste a prosperuje.
Celosvětovou poptávku neochromila ani ekonomicky pohnutá léta.

 

  • Dvouciferný růst bio v USA
  • Příklad Francie: ctižádostivé cíle v podporování bio
  • Německo: poptávka roste rychleji než obhospodařované plochy

 

 Lidé na celém světě se stále intenzivněji zabývají ekologií a udržitelností, což má pozitivní dopad na obrat obchodu s bioprodukty. Experti a aktéři branže se však shodují v jednom: Pokračující a dlouhodobé docilování přírůstků ve všech zemích vyžaduje politickou vůli a vytvoření konstantních rámcových podmínek pro podporu  ekologického zemědělství.

To dá jistotu jak zemědělcům ve fázi přechodu, tak těm, kteří již hospodaří ekologicky. Mezinárodní biobranže se jednou za rok schází na vůdčím světovém veletrhu BIOFACH v Norimberku. V době od 12. do 15. února 2014, u příležitosti 25. výročí, se opět očekává zhruba 2 400 vystavovatelů – z toho 200 na Vivaness, mezinárodním odborném veletrhu přírodní kosmetiky a wellness.  

 V nákupních košících německých zákazníků se objevuje čím dál víc bioproduktů. V roce 2012 dosáhly obchodní tržby v tomto sektoru rekordní hodnoty 6,6 mld. EUR (+6 %) (Svaz ekologického potravinářství, BÖLW, Berlín (D)). Obhospodařované plochy však rostou méně dynamicky. Jejich podíl se zvýšil pouze o 1,8 %, a tak se dál otevřely nůžky mezi domácí produkcí a spotřebou. Koncem roku 2012 bylo v Německu ekologicky obhospodařováno 1,03 mil. ha zemědělsky využívané plochy, kterou obdělávalo přibližně 23 000 podniků, což představuje 7,7 % všech zemědělských podniků. Podíl ekologicky obhospodařované plochy v témže roce stoupl na 6,2 %, tolik Spolkové ministerstvo výživy, zemědělství a ochrany spotřebitelů (BMELV) v Berlíně (D).

V roce 2012 pracovalo v německém biosektoru 34 899 producentů, zpracovatelů, úpravců, dovozců a obchodních společností. Důvodem nejistoty zemědělců vážně uvažujících o přechodu na ekologické hospodaření jsou často chybějící rámcové hospodářské údaje v oblasti podpory. Tak například každá spolková země má jinou sazbu podpory a mnohdy je nejasné, zda budou finanční prostředky poskytovány jenom po dobu přechodné fáze, nebo i později. Navíc ceny, jichž lze docílit na trhu, vždy neodpovídají očekáváním producentů, kteří musí těmito příjmy často kompenzovat zrušení finančních dotací. Pevně stanovené politické rámcové podmínky pro ekologické zemědělství proto patří k hlavním požadavkům ekologických oborových svazů, jakým je BÖLW, národní odborný garant veletrhu BIOFACH.

 Francie:

ctižádostivý program budoucnosti „Ambice Bio 2017“

Francie, sousední země Německa, je na nejlepší cestě pokračovat v razantním, většinou dvouciferném růstu biosektoru, a je v tom podporována státem. To potvrdil francouzský ministr zemědělství Stéphane Le Foll v červnu 2013 při zahájení akce Biotýdny. Ministr využil zahajovací akce k tomu, aby veřejnosti představil svůj ctižádostivý program budoucnosti „Ambice Bio 2017“ na podporu rozvoje biosektoru.

V letech 2007 až 2012 se ekologicky obhospodařovaná plocha ve Francii téměř zdvojnásobila z původních 557.000 na více než 1 mil. ha. V regionu Provence-Alpes-Côte d’Azur se ekologicky hospodaří již na 13 % plochy. Do konce roku 2017 se má, jako už v uplynulých pěti letech, ekologicky obhospodařovaná plocha ještě jednou zdvojnásobit a dále zvýšit domácí spotřeba bioproduktů. Počet ekozemědělců se podle údajů agentury Agence Bio, Montreuil-Sous-Bois (F), od roku 2007 do roku 2012 více než zdvojnásobil, z 12 000 na 24 500. Velmi pozitivně se vyvíjí také počet dalších zpracovatelů a prodejců, který stoupl ze 6 400 na 12 300. Obrat s bioprodukty v obchodě se podařilo zvýšit ze 2 mld. na 4,1 mld. EUR. Nejenže se francouzská gastronomie na celém světě těší velké vážnosti, ale už řadu let stoupá také podíl bioproduktů ve stravování mimo domov, který se zvýšil o 7 % na 169 mil. EUR.

 

Itálie:

nepřetržitý růst obratu

Po několikaleté stagnaci ekologicky obhospodařované plochy v rozsahu kolem 1,1 mil. ha bylo v roce 2012 v Itálii opět dosaženo přírůstku ve výši 6,4 % na 1.167.362 ha. Počet všech bioaktérů na trhu, zemědělců a podniků, činil necelých 50 000. To odpovídá meziročnímu přírůstku 3 %. Tržby v biosektoru rovněž kontinuálně stoupají. Jenom v prvních čtyřech měsících roku 2013 vzrostl obrat se zpracovanými biovýrobky v řetězcích supermarketů podle informací tržního průzkumu společností Ismea/GFK-Eurisko o 8,8 %.

V Itálii nadále existuje silná nerovnováha mezi severem a jihem: Tři ze čtyř bioproduktů (73 %) byly prodány v severní Itálii. Podle údajů mezinárodní federace zastřešující ekologické zemědělství a patrona veletrhu BIOFACH – International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), Bonn (D), a Výzkumného ústavu ekologického zemědělství (FiBL), Frick (CH), činí tržby na domácím italském trhu spolu s vývozem bioproduktů zhruba 3 mld. EUR.

 

Nizozemsko:

v roce 2012 opět dvouciferný růst obratu s biopotravinami

Bioodvětví v Nizozemsku v roce 2012 zase poprvé za poslední roky posílilo v dvouciferné míře, a to o 14 %, z 817 na 934 mil. EUR. Tato čísla zahrnují obrat v konvenčním obchodě, specializovaném obchodě s biopotravinami a v oblasti cateringu Včetně přímého prodeje, distribuce prostřednictvím internetu a odbytu přes diskontní řetězce by mohly docílené tržby činit 1 mld. EUR, jak odhaduje zastřešující oborový svaz Bionext, Zeist (NL). Zvlášť vysoké byly přírůstky v kategoriích ryby (+ 97 %), maso (+ 38 %), káva a čaj (+ 33 %).

 

Dánsko:

stagnace na vysoké úrovni

V Dánsku se v roce 2012 v supermarketech a obchodních domech prodaly biopotraviny a bionápoje za 738 mil. EUR, což představuje nárůst o zhruba 3 mil. EUR neboli 0,5 % oproti roku 2011. Dánové se v posledních letech vzhledem k hospodářské situaci ukázali citlivější na ceny než obvykle. Velké obchodní řetězce v této době snižovaly ceny konvenčně vyrobených základních potravin. Podle Hendrika Hindborga, marketingového manažera oborového svazu Organic Denmark, Arhus (DK), v důsledku toho vznikl nepřirozeně velký cenový odstup k bioproduktům, což vedlo k poklesu obratu o 10 – 15 % u biomléka, biobrambor a biomrkve.

Maloobchod však podle slov Hindborga signalizoval, že v prvním pololetí 2013 obrat s biopotravinami zase stoupl o 2 %. Dánsko patří spolu se Švýcarskem k jediným dvěma zemím v Evropě, v nichž obrat s bioptravinami dosahuje více než 150 EUR na obyvatele za rok. V Dánsku tato hodnota v roce 2011 činila 162 EUR, ve Švýcarsku 177 EUR. Růst v biosegmentu se zde ovšem generuje hlavně přes stravování mimo domov. V této oblasti v posledních dvou letech obrat stoupl o 67 %. Tento trend se bude v příštích letech zesilovat, protože podle politicky zadaných cílů se má přávě v tomto sektoru do roku 2020 používat nejméně 60 % potravin v biokvalitě.

 

Polsko:

Výrazný přírůstek bio

Polský biotrh v poslední době podle tržních expertů rostl zhruba o 20 – 25 % ročně. Největším řetězcem prodávajícím biopotraviny a zdravou výživu je v Polsku Organic Farma Zdrowy (Organic Farm Health). Podle informací předsedy Sławomira Chłońe se v prvním pololetí roku 2013 obrat zvýšil o 8,5 % neboli 4,8 mil. EUR. Například výrobce Symbio zaznamenal za první čtvrtletí nárůst o 22 %. Přes tuto výrazně vzestupnou tendenci v polském biosektoru dosahuje podíl obratu na celkovém obratu trhu s potravinami nadále pouhých 0,3 %.

 

USA:

dvouciferný růst v biosektoru v roce 2012

Bioprodukty se těší velké oblibě nejen v Evropě, ale i jindě ve světě. Jak vyplývá z aktuálních čísel amerického oborového svazu Organic Trade Association (OTA), Washington D.C. (USA), podařilo se ve Spojených státech v minulém roce zvýšit obrat s biopotravinami o něco víc než 10 %. Podle přehledu Organic Industry Survey vydávaného organizací OTA činil obrat 31,5 mld. USD (23,8 mld. EUR). V této částce zahrnutý podíl potravin činil 92 %, nepotravinový sektor včetně přírodní kosmetiky, textilií a doplňků výživy 8 %. Ze skutečnosti, že 40 % obratu se dosahuje v konvenčním obchodě a 41 % ve specializovaném obchodě, je zřejmé, že specializovaný obchod má v USA silné postavení.

 

Zdroj: BioFach,

 

 

 

 

Komentáře (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Komentáře nejsou povoleny.