Follow me
0

Wellness trendy pro rok 2013

Již 10 let vydávají odborníci ze společnosti SpaFinder
trendy pro nadcházející období v oblasti wellness a spa.

Podle prezidentky SpaFinder ® Wellness a uznávané světové odbornice na spa a wellness Susie Ellis se toho za posledních 10 let, kdy tato společnost každoročně vydává prognózy a výhledové trendy na další nadcházející rok, hodně změnilo. Nejen na straně nabídky služeb, ale mění se i samotní klienti.

Náhled trendů pro oblast wellness a spa byl poodhalen již 6.12.2012.
Prognózy vychází z celosvětových průzkumů v oblasti wellness a spa, kterých se účastní řada společností podnikající ve wellness a spa z celého světa a stovky tisíc spotřebitelů, přihlíží se na vývoj oblasti v cestovních kancelářích.

Wellness a Spa Trendy pro rok 2013

tady jsou některé z nich:

• Zdravé Hotely

Předpokládá se, že běžné prázdninové pobyty a pohostinství tak, jak je běžně v hotelích známe, se budou měnit. Očekává se expanze – velký příliv wellness do hotelů. Tam kde byly nabídky fitness a wellness jakousi součástí hotelu, jim nyní bude koncepčně věnována mnohem větší pozornost. Hotely se zaměřením spíše na  fitness nabídku budou přecházet více na wellness služby. Stejně tak se očekává posun v nabídce stravy a nápojů, která se již postupně upravuje na nabídku zdravých potravin a nápojů, zařazuje se například bezlepková strava, veganská strava, jež se postupně stávají standardní nabídkou.

Koncepce> přehodnocení nabídky kdy se velmi rozšířená nabídka fitness, zaměřená na kondici, bude ubírat více směrem wellness> Mění se wellness menu.

• Soustředěné masáže

Ležet na masážním stole s hlavou plnou starostí není efektivní způsob terapie masáží. Pasívnímu způsobu aplikace masáží, kdy klient s terapeutem během masáže společně proberou všechny starosti a masáž je spíše pokec, odzvonilo. Účinná, kreativní směs dvou efektivních vlivů, které se uplatňují při masážích, zejména pozornost – všímavost a práce s tělem ( bodywork) pomáhají klientům lépe a rychleji relaxovat. Uplatňují se takové techniky jako je dechové cvičení, reflexní práce s tělem – klientem,  kdy se terapeut  dostává do role režiséra, který díky zkušenostem vede masáž tak, aby docházelo k oboustranné symfonii mezi terapeutem a klientem. Terapeut si všímá reakcí klienta a opět na ně reaguje a masáž přizpůsobuje. Masáže tak probíhají úplně na jiné „vědomé“ úrovni.

Hlubší práce s klientem >intenzivnější terapie

• Uzemňování

Poté, co jsme se v moderní a uspěchané době postupně oddalovali od přírody, nastává období  opětovného kontaktu s přírodou, přímo se zemí jako takovou –„uzemňování“.  Tento nový směr odkazuje na přímý kontakt s půdou, například prostřednictvím chůze na boso. Předpokládá se, že tímto kontaktem dochází ke stabilizaci našeho těla, uzemnění, upevnění, obnovují se přirozené rytmy organizmu, podporuje se tím imunita.  Od tohoto směru se očekává stále více a předpokládá se jeho větší rozvoj i v oblasti služeb wellness a spa. Uplatňují se i další „základy přírody“ v širším slova smyslu napříč všemi terapiemi.  Například namísto hudby jako kulisy se dává přednost přirozeným přírodním zvukům ze skutečné přírody, aj.

Snaha o nabytí ztracené rovnováhy > upevňování zdraví, přímý kontakt s půdou.

• Autentická ayurveda a další starodávné metody

Očekává se intenzivnější pozornost věnovaná této oblasti a jak se uvádí v prognóze, očekávají se více agresivně-autentické a komplexně provedené globální wellness zážitky v lázních se zaměřením na ayurvedu a další starodávné metody. Interiéry, služby, atmosféra i široké, propracované menu služeb, tradice, to vše by se mělo promítat v konceptu. Ayurveda by se měla nabízet jako komplexní zdravotní systém s možností identifikovat nerovnováhy v lidském těle, s nabídkou úpravy stravy, návrhy dietních změn, detoxikací, cvičení, meditací a masáží a bylinných procedur.
Do popředí zájmu by se mělo dostávat i tradiční turecké a římské lázeňství či tradiční ruské potní postupy, procedury aplikované v unikátních, autentických interiérech.

Tradice > Tradiční starodávné metody v popředí zájmu, propracované koncepty > komplexní nabídka provozu

• Lepší nabídka pro muže

Mnohem více mužů vyhledává služby ve wellness a spa, ale také v oblasti služeb estetické a korektivní  medicíny a dermatologie či v oblasti plastické chirurgie. Jsou však jiní než ženy, potřebují jiný přístup a mají trochu jiné potřeby v péči o tělo a obličej než ženy. Očekává se, že se budu rozšiřovat provozy s propracovanější nabídkou služeb pro muže. Provozy by měl nabízet kosmetickou péči, depilace a beauty služby šité na míru přesně jim.

Propracovaná nabídka služeb zaměřená na muže

 

zdroj: SpaFinder ® Wellness

 

 

Kam dál?

Jak na nás působí barvy, barvy v interiéru
Wellness trendy
Wellness interiéry
Wellness vybavení
Wellness kosmetika
Domácí wellness

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Komentáře nejsou povoleny.