Follow me
0

Franšíza – ideální wellness koncept

Osvědčená koncepce, která  má své výhody
- nižší riziko, vyšší jistota.

Franšízové licence mají řadu výhod, ale existují samozřejmě i nevýhody podnikání na základě franšízové licenční smlouvy.Vždy záleží k čemu se provozovatel upíše, jaké podmínky si vyjedná a k čemu se zaváže.

 

Jaký koncept pro wellness provoz zvolit je základní otázka pro budoucího  provozovatele. Těm, kteří v této oblasti začínají, jsou úplnými nováčky, nemají příliš zkušeností a ucelený názor na to jak by provoz měl fungovat může varianta „vstupu do sítě“, tedy koupě licence na provoz wellness zařízení, výrazně usnadnit rozjezd a následný provoz.

 

Osvědčená koncepce – nižší riziko, vyšší jistota

wellness interiery, spa interiery, vybavení pro wellness a spaFranšízové licence mají řadu výhod, ale existují samozřejmě i nevýhody podnikání na základě franšízové licenční smlouvy.Vždy záleží k čemu se provozovatel upíše, jaké podmínky si vyjedná a k čemu se zaváže.

Provozovatel – franšízant, který se připojí do  franšízového systému, může získat celou řadu výhod.

Bude-li podnikat pod názvem a v systému, který je již zavedený, může od samého začátku využívat  výhod známé a zavedené značky, těžit z dobrého jména, což mu pomůže lépe a snadněji získat zákazníky.

Může používat ochrannou známku, autorská práva, využívat obchodního tajemství úspěchu sítě, využívat osvědčené, vyzkoušené a prověřené procesy, postupy a recepty. Přímý prospěch má provozovatel  v přístupu k know-how a hotovému receptu na to „jak úspěšně podnikat“ .  Získává tak ekonomický recept na úspěch, který by jinak musel nákladně vytvořit sám.

 

Licenční smlouva usnadní zejména začátek v neznámé oblasti podnikání a to nejen ve smyslu vytvoření fungujícího provozu,  ( tak aby vše hladce fungovalo a navazovalo, zejména jednotlivé části provozu a nabídka procedur) ale ušetří provozovateli značné finanční prostředky, které jinak začínající provozovatel vynakládá na zahájení, reklamu, propagaci a také  omyly a přehmaty v podnikatelských začátcích bývají drahé.

Ne každá dobrá myšlenka může v praxi ideálně fungovat, případně cesta k vytvoření fungujícího konceptu provozu může být dlouhá a trnitá. S nákupem licenční smlouvy získává provozovatel určitou jistotu, že se těmto problémům vyhne, záruku zavedeného a osvědčeného konceptu a také nejen počáteční ale i trvalou podporu do budoucna ze strany velké sítě či firmy.

Je nejvyšším zájmem mateřské franšízové společnosti, aby jejich pobočky po celém světě úspěšně prosperovali, mají-li z toho nemalý zisk. Tyto firmy také provádí řadu výzkumů a disponují velkým množstvím informací o daném trhu a o své zkušenosti se v zájmu úspěchu podělí. Výzkum a zkušenosti západních trhů ukazují, že počet úpadků společností působících v rámci franšízových systémů je podstatně nižší než u těch, které jednají na vlastní pěst.

Jak podpořit úspěch

Poskytovatel licenční smlouvy, franšízová společnost, může dle druhu a obsahu konkrétní smlouvy svému franšízantovi nabídnout řadu služeb a možností, záleží co vše si mezi sebou ujednají a k čemu se obě strany zavážou. Franšízová společnost může nabídnout pomoc před otevřením, při otevření ale i během provozu.

Například pomoc při vyhledání vhodného umístění provozu a pomoc při jeho zařizování. Nabídnout svého architekta, navrhnout interiéry, poskytnout lepší přístup k prodejcům vybavení. Velké společnosti s mnoha pobočkami po celém světě mají  samozřejmě jiné, výhodnější podmínky s dodavateli pro celou síť. Standardní nabídkou bývá školení personálu a zaměstnanců, výhodou bývají společné marketingové aktivity, případně i finanční podpora inzerce, řada reklamních materiálů, letáky, fotografie, prospekty, zavedené fungující webové stránky.

Vše má své ale

Co si ale provozovatel s licencí nekoupí je zaručený úspěch. Protože každé podnikání je spojené s určitým rizikem, ani franšízing není výjimkou. Před rozhodnutím se pro licenční podnikání je dobré sám si provést analýzu trhu a okolí, ve které se provozovatel chystá podnikat. Franšíza sice nabízí určitou míru úspěšnosti, ale je nutné zvážit míru a možnosti její přenesení do místa podnikání, zvážit, zda bude o služby a produkty zájem.

Samotný vztah mezi poskytovatelem franšízy a tím, kdo si licenci k podnikání kupuje je velmi úzce spjatý. Je založen zejména na detailním kontrolování chodu provozu. Provozovatel je sice majitelem provozu, ale licence jej zavazuje řídit firmu v souladu s podmínkami stanovenými v licenci. Je třeba smířit se s tím, že s řadou výhod, musí akceptovat i nevýhody, zejména cenu licence, poplatky a kontrolu.

Poskytovatel licence kontroluje chod, kvalitu a dodržování postupů, jež jsou pro provozovatele závazné a z jejichž porušování plynou sankce, protože špatně řízený provoz vrhá špatný stín na celou síť a to si poskytovatelé licence opravdu velmi hlídají. Kromě samotné ceny za licenci pak provozovatel platí různé poplatky, zejména pravidelné platby vycházející z obratu, někdy ale také poplatky do společného fondu na reklamu a marketing.

Obecně platí, že čím je systém ziskovější a čím větší jistotu úspěchu si provozovatel kupuje, s tím větším poplatkem musí počítat. Zavazuje se také odebírat zboží od mateřské firmy, účastnit se pravidelných školení, někdy také uhradit veškeré náklady spojené s vyškolením a příletem terapeutů z centrály do místa provozu nebo i hradit náklady spojené s návštěvou osob provádějící pravidelnou kontrolu provozu.

Každá smlouva by pak měla řešit možnosti převodu provozu na jinou osobu, případně možnosti udělení a zřízení dalších poboček v regionu, je-li licence ve smyslu výhradního zastoupení pro danou oblast. Dále pak způsob a důvody vypovězení smlouvy.

wellness interiery, wellness vybaveni, spa wellness interier, domaci wellness

 

Kam dál?
rubriky:

Wellness kosmetika
Wellness trendy
Krása a zdraví
Medical wellness- spolupráce medicíny a wellness
Wellness interiéry – stavba wellness
Wellness provoz – klienty, zaměstnanci-marketing
Bazény, vířivky, spa

Fotogalerie wellness – inspirace
Sauna a saunování

Wellness vybavení

 

 

profesionální kosmetika, profesionalni kosmetika, kosmetika pro kosmeticky, kosmetika pro kosmetičky, kosmetika do salonu, spa kosmetika, profi kosmetika pro kosmetičky, kosmetika profi, profi kosmetika, saunová kosmetika, saunova kosmetika, kosmetika do sauny, wellness kosmetika, kosmetika wellness, bio kosmetika, přírodní kosmetika v salonu, prirodni kosmetika do wellness, kosmetika novinky, novinky kosmetika, kosmetika pro profesionály, kosmetika pro profesionaly, kosmetika wellness, spa wellness kosmetika, profesionální kosmetika salonní, salonni kosmtika, kosemtika do salonu, profesionalni kosmetika do salonu, profesionalni spa kosmetika, profesionální spa kosmetika, profesionální salonní kosmetika, profi kosmetika, spa kosmetika, kosmetika spa,  saunová kosmetika, saunova kosmetika, kosmetika do sauny,

 

spa, spa wellness, wellness spa, wellness a spa, spa kosmetika, profesionální spa kosmetika, profesionalni kosmetika, profesionalni spa, day spa provoz, interiéry spa, interiery spa, spa dekorace, spa procedury, vybavení pro wellness, vybaveni pro wellness, vybaveni wellness, wellness vybaveni, vybavení wellness, wellness vybavení, wellness nábytek, nábytek wellness, wellness nabytek, nabytek wellenss, wellness pristroje, pristroje pro wellness, přístroje pro wellness, wellness přístroje, vybavení pro wellness, vybaveni pro wellness, virivky wellness, vířivky wellness, lehátka wellness, lehatka do wellness,

wellness trendy, trendy ve wellness a spa, wellness procedury, wellness ošetření, wellness osetreni,