Follow me
0

Fitness news

Novinky, trendy a zajímavosti
z oblasti fitness, zdraví a kondice

 

Výběr z aktuálních výzkumů přínosů cvičení a výživy, dle IHRSA

♦ Cvičení v klubu zdraví zlepšuje kvalitu života lidí žijících v domech s pečovatelskou službou

Mnozí senioři žijí v komunitách s pečovatelskou službou, kde je často málo příležitostí k pravidelnému cvičení. Četné studie poukazují na přínos cvičení pro starší lidi, včetně prevence úrazů následkem pádu a zvýšení kvality života. Nyní se studie uveřejněná v časopisu Journal of Aging and Physical Activity zaměřuje na strategie podporující obyvatele domů s pečovatelskou službou k větší aktivitě prostřednictvím členství v klubu zdraví.

Studie sledovala 10 residentů, kteří využívali služeb klubu zdraví po dobu jednoho roku. Zjištění ukázala, že u účastníků studie došlo k nárůstu aktivně tráveného času a posílení dolní poloviny těla, a zaznamenala zlepšení kvality života a spokojenosti se životem při poskytnutí odpovídajícího prostoru, přístupu k odbornému personálu a dalším zdrojům a podpoře. Tito účastníci si cenili a dávali přednost cvičení a hrdě se označovali za „cvičence“. Dostupnost nejnovějšího vybavení, profesionálního a erudovaného personálu, jakož i nepřetržitá podpora – to vše poskytují kluby zdraví po celém světě.

 

♦ Členství v klubech zdraví a kondiční trénink vedou ke zvýšené fyzičce a redukci váhy u lidí s duševním onemocněním

Nová studie v časopise Psychiatric Services sledovala dopad programu zaměřeného na fyzické aktivity pod názvem In SHAPE [do FORMY] na úroveň fyzičky a tělesnou hmotnost mezi lidmi se závažným duševním onemocněním. In SHAPE sestává z týdenních lekcí s kondičním trenérem a členstvím v klubu zdraví na dobu jednoho roku. Studie hodnotila účast, úroveň fyzičky, váhu a BMI a stravovací návyky všech účastníků a porovnávala je s lidmi, kteří součástí programu nebyli, ale obdrželi členství v klubu a všeobecné ponaučení.

Po roce obě skupiny vykazovaly zlepšení hodnot BMI i tělesné hmotnosti, ale jedinci, kteří pracovali s trenérem, docházeli do klubu třikrát častěji než ti, kteří se programu neúčastnili, cvičili dvakrát častěji, prováděli intenzivnější cvičení a ve stravování dosáhli větších pokroků. Tato zjištění dokazují, že specializované, cílené programy s kondičními trenéry a kluby zdraví mohou lidem se závažným duševním onemocněním pomoci docílit redukce váhy a k dosažení lepšího zdravotního stavu.

Bartels SJ, Pratt SI, Aschbrenner KA, Barre LK, Jue K, Wolfe RS, Xie H, McHugo G, Santos M, Williams GE, Naslund JA, Mueser KT. Clinically Significant Improved Fitness and Weight Loss Among Overweight Persons With Serious Mental Illness. [Klinicky významné zlepšení fyzičky a redukce váhy u osob s nadváhou se závažným duševním onemocněním] Psychiatr Serv. 2013 May 15.

 

♦Globální zpráva IHRSA vykazuje rozmach klíčových trhů

Díky rozrůstajícím se trhům v Číně, Německu a Latinské Americe, se rok 2012 stal rekordním rokem celosvětového fitness průmyslu. Podle Globální zprávy IHRSA “2013 IHRSA Global Report: The State of the Health Club Industry”, průmyslové odvětví nashromáždilo $75.7 miliard na příjmech roku 2012; po celém světě je 153 000 klubů; a 131.7 milionu lidí s klubovým členstvím. Zpráva IHRSA obsahuje celosvětový souhrnný přehled trhů fitness klubů v Severní a Jižní Americe, Evropě, oblasti Asie a Pacifiku a Africe. Součástí zprávy je i odborný vhled předních klubových společností, dodavatelů a sdružení.   Členské kluby IHRSA obdrží jeden výtisk výroční zprávy, další výtisky jsou k dispozici nečlenům k zakoupení.

http://www.ihrsa.org/home/2013/5/21/global-report-shows-expansion-in-key-markets.html

 

♦ Cvičení zmírňuje příznaky onemocnění jater při obezitě

Jedním z vedlejších příznaků obezity je onemocnění jater v důsledku obezity, které je charakterizováno ukládáním tuků v játrech, záněty a jejich poškozením. Obvykle je jako léčba doporučován váhový úbytek, ale výzkum nyní ukazuje, že cvičební trénink – nezávisle na váhovém úbytku – může zmírňovat příznaky onemocnění jater způsobená v důsledku obezity.

Studie publikovaná v Medical Science in Sports and Exercise monitorovala přes 100 obézních mužů s onemocněním jater v důsledku silné nadváhy, kteří absolvovali 12ti-týdenní cvičební program bez omezení stravovacího režimu, a provedla srovnání s muži, kteří dodržovali 12ti-týdenní dietní režim bez složky cvičení. Výsledky ukázaly, že skupina s předepsaným stravovacím režimem měla větší úbytek váhy i tělesného tuku, ale že skupina v cvičebním režimu zaznamenala podobné zlepšení u dalších ukazatelů tohoto onemocnění, včetně hladin jaterních enzymů a inzulínové rezistence. Navíc u účastníků se závažnějším stupněm pokročilosti choroby byl cvičební trénink účinný při redukci zánětu a stresu. Tato zjištění naznačují, že cvičení může být přínosné pro lidi s onemocněním jater v důsledku obezity, a to i když nedojde k váhovému úbytku. Mnohé kluby zdraví nabízejí bezpečné prostředí a řadu rozmanitých programů, které novým cvičícím napomáhají ke zvýšení aktivity a zlepšení jejich zdravotního stavu.

 

Zeptejte se jedničky na trhuBrad Wilkins, Justin Tamsett a Wayne Westwood a jejich názory na nejvhodnější časový interval mezi jednotlivými navýšeními členských příspěvků.

Q: “Existuje ve fitness průmyslu nějaká průměrná hodnota pro to, jak často zvyšují kluby členské příspěvky? Každý rok, každé tři roky, každých pět let? Jaká je běžná praxe pro navyšování  členských příspěvků?”

http://www.ihrsa.org/home/2013/5/20/how-often-is-it-ok-to-raise-dues.html
♦ Trénink s vyšší intenzitou zátěže vede k váhovému úbytku u lidí s metabolickým syndromem

Lidé trpící metabolickým syndromem se často potýkají s problémem výběru typu cvičení nejvhodnějšího pro zdravé srdce. Studie prezentovaná v posledním vydání International Journal of Cardiology analyzovala účinky různých úrovní intenzity fyzické aktivity na tělesný tuk a riziko srdečních onemocnění u lidí s metabolickým syndromem.

Účastníci studie dodržovali přísný stravovací režim a cvičili 15-20 hodin týdně na různých úrovních intenzity. Nejvyšší úbytek tukové tkáně byl pozorován u skupiny, která prováděla vysoce intenzivní odporový trénink a vytrvalostní trénink střední intenzity. Dále skupina provádějící středně intenzivní odporový trénink a vysoce intenzivní vytrvalostní trénink vykázala větší úbytek tukové tkáně než skupina dodržující odporový trénink a vytrvalostní trénink střední intenzity. Takže cvičení vyšší intenzity zakomponované do cvičebního režimu vyššího objemu spolu se zdravě sestaveným jídelníčkem mohou být prospěšné při redukci tělesného tuku a tedy i snížení rizika kardiovaskulárních chorob u lidí s metabolickým syndromem.

 

♦ Zaměstnanecké cvičební programy, které fungují

V průběhu několika posledních let se stávají vzrůstající měrou populární wellness programy poskytované zaměstnavatelem na pracovišti. Řada velkých společností nabízí zaměstnancům výhody a pobídky podporující je k větší aktivitě, lepšímu stravování a skoncování s kouřením. Počínaje online programy a konče velkými, firemními wellness programy nabízejícími fitness centra a zdravější možnosti stravování přímo v místě zaměstnání. Recenze v American Journal of Health Promotion se věnovala rozboru současné literatury, aby zjistila účinnost těchto programů na zlepšení fyzické aktivity na pracovišti.

Zjištění ukázala, že programy zahrnující využívání krokoměrů nabízely tréninkové složky na bázi internetu a zapříčinily změny jak na úrovni společenské, tak prostředí (například pěší skupiny) měly větší úspěch než programy, které tuto charakteristiku postrádaly.

Kluby zdraví mohou nabídnout životaschopné alternativu společnostem, které dbají na zlepšení fyzické aktivity a prospívání svých zaměstnanců, a některé kluby uzavírají se společnostmi spolupráci při nabídce wellness programů a služeb a vytváření zdravějšího pracovního prostředí.

 

♦ Žádost o zavedení cvičení jako jednoho z klíčových předmětů na školách
Přední zdravotničtí poradci tvrdí, že je třeba, aby školy zvýšily snahy o rozhýbání dětí

Institute of Medicine [Lékařský institut] vydal prohlášení volající po větší fyzické aktivitě dětí během školního dne – alespoň 30 minut pro mladší žáky a 45 minut pro starší žáky, kdy polovina uvedeného času by měla být trávena intenzivním pohybem. Federální směrnice doporučují hodinu fyzické aktivity denně dětem a dospívajícím a podle skupiny poradců institutu je to obzvláště důležité proto, že stále více škol nahrazuje hodiny tělesné výchovy hodinami příprav na tradiční školní testování.

Bylo představeno několik zákonů zaměřených na zvýšení aktivity na školách. V únoru předložil senátor Tom Udall (D-N.M.) zákon Promoting Health for Youth Skills in Classrooms and Life (PHYSICAL) Act [Podpora zdraví pro zvýšení dovedností mládeže ve třídách a (FYZICKÉM) žití], který by vynesl zdravovědu a tělesnou výchovu mezi „klíčové“ předměty jako jsou dějepis nebo výtvarná výchova, a to na základě federálního zákona, který by tak předmět kvalifikoval k čerpání státních dotací.

 

zdroj: web České komory fitness

 

Kam dál?
rubriky:

Wellness kosmetika
Wellness trendy
Krása a zdraví
Medical wellness- spolupráce medicíny a wellness
Wellness interiéry – stavba wellness
Wellness provoz – klienty, zaměstnanci-marketing
Bazény, vířivky, spa

Fotogalerie wellness – inspirace
Sauna a saunování

Wellness vybavení

 

 

profesionální kosmetika, profesionalni kosmetika, kosmetika pro kosmeticky, kosmetika pro kosmetičky, kosmetika do salonu, spa kosmetika, profi kosmetika pro kosmetičky, kosmetika profi, profi kosmetika, saunová kosmetika, saunova kosmetika, kosmetika do sauny, wellness kosmetika, kosmetika wellness, bio kosmetika, přírodní kosmetika v salonu, prirodni kosmetika do wellness, kosmetika novinky, novinky kosmetika, kosmetika pro profesionály, kosmetika pro profesionaly, kosmetika wellness, spa wellness kosmetika, profesionální kosmetika salonní, salonni kosmtika, kosemtika do salonu, profesionalni kosmetika do salonu, profesionalni spa kosmetika, profesionální spa kosmetika, profesionální salonní kosmetika, profi kosmetika, spa kosmetika, kosmetika spa,  saunová kosmetika, saunova kosmetika, kosmetika do sauny,

 

spa, spa wellness, wellness spa, wellness a spa, spa kosmetika, profesionální spa kosmetika, profesionalni kosmetika, profesionalni spa, day spa provoz, interiéry spa, interiery spa, spa dekorace, spa procedury, vybavení pro wellness, vybaveni pro wellness, vybaveni wellness, wellness vybaveni, vybavení wellness, wellness vybavení, wellness nábytek, nábytek wellness, wellness nabytek, nabytek wellenss, wellness pristroje, pristroje pro wellness, přístroje pro wellness, wellness přístroje, vybavení pro wellness, vybaveni pro wellness, virivky wellness, vířivky wellness, lehátka wellness, lehatka do wellness,

wellness trendy, trendy ve wellness a spa, wellness procedury, wellness ošetření, wellness osetreni,