Follow me
0

Spa konzultant – pravá ruka provozovatele

Kdo pomůže „postavit“ SPA
– wellness a spa odborníci – spa konzultant.

 

 První otázka každého budoucího provozovatele wellness či spa bývá “  jak postavit a provozovat wellness a spa, aby byl provoz funkční“, jak na to?

spa-konzultant-wellness-a-spaBudoucí provozovatelé často o svém nápadu s nadšením hovoří jako o splnění svého snu.
Nicméně málokdy si řada z nich plně uvědomuje, že až tak nezáleží na tom, co by se líbilo jim, ale na tom, co ocení zákazník a co skutečně bude součástí funkčního konceptu.

Není problém zařídit provoz atraktivními vymoženostmi, dokonalými technologiemi a strhujícím designem.

Problém bývá v tom, že si málokdy budoucí provozovatel wellness či spa neumí položit otázku KDO bude jeho zákazník a také na ni těžko hledá tu správnou odpovědět.

Bohužel ale také netuší KDO by mu s tím mohl pomoci. Budeme-li hledat inspiraci v lokalitách jako je Amerika, Kanada, Británie či Francie nebo Asie, kde je wellness sektor plně rozvinutý, pak řešení by měl nabídnout spa konzultant.

Jeho role při přípravě wellness a spa je často nepostradatelná. Jeho úkolem je připravit pro budoucího provozovatele wellness a spa ten správný wellness koncept (spa koncept) a posoudit za jakých podmínek je v dané oblasti životaschopný.

 

První kroky v plánování

Je opravdu důležité zjistit „co se prodá“ a komu. Klienti  budoucího provozu sami nám umožňují plánovat naši nabídku služeb to je důležitý fakt při plánování a architektonickém rozvržení. Prvním klíčovým krokem k úspěchu je jednoznačně analýza trhu.
Finanční analýza, demografická, konkurenční, aj…

Získaná data pomohou lépe porozumět klientům, jejich potřebám, přání, zájmům. Podle toho se dá plánovat provoz a nabídka služeb.

 

 

●  SPA KONZULTANT a  wellness koncept

spa-wellness-provoz,-spa-konzultant, wellness a spa interieryKonzultant by měl být pravá ruka investora a řešit s ním vše potřebné při realizaci investorových plánů na nové wellness a spa.

Pomoci vytvořit mu filozofii a identitu provozu a také jeho strategii.

Od začátku až po roční zkušební provoz, protože v prvním roce dochází k vychytávání nedostatků a úpravám v konceptu.

Důležitá role spa konzultanta je odborná práce a poradenství při sestavování konceptu, aktivní účast na všech potřebných aktivitách při budování a zařizování wellness a spa, předpřípravách a při přípravě otevření, propagaci wellness a spa, doškolování zaměstnanců i průběžné kontrole chodu provozu po otevření.
Je schopný navrhnout řešení a konzultovat a rozebírat všechny návrhy a nápady s investorem. Upozornit na pro a proti, nabízet řešení.

 

 Spa konzultant by měl mýt přehled a zkušenosti

Zná dobře trh, dodavatele vybavení pro wellness, beauty a spa a jejich nabídku, trendy, osvědčené provozy, kosmetické produkty, procedury a postupy.
Umí sestavit nabídku služeb, balíčky, menu, sestavit programy a koncepty klientům na míru. Spa konzultant také může přispět při sjednávání kontaktů s dodavatelskými firmami veškerého vybavení (pro saunový svět, vodní svět, beaut provoz, technologie pro wellness a spa, aj.) v součinnosti s projektantem.
Měl by umět poskytnout doporučení na spolehlivé dodavatele všeho co je potřebné pro wellness a spa.

 

SPOLEHLIVÝ TÝM pro wellness provoz

● EKONOM pro wellness a spa

Finanční analýza pro wellness provoz
Ekonom wellness provozu by měl spočítat zda bude projekt rentabilní, probrat s investorem vše tak, aby prostor byl skutečně dobře využitý, hovořit o finančních prognózách, (hodnotí se výnosy na plochu provozu – na 1 m2, na zaměstnance, aj.).

Konzultuje náklady nutné na fázi před otevřením provozu, do čeho se vyplatí investovat ihned, které investice rozložit na delší dobu. Zda je možné získat na projekt dotace a za jakých podmínek. Zde je opět důležitá detailní znalost chodu provozu,  výkonnostní možnosti jednotlivých částí provozu.

 ● PRÁVNÍK pro wellness a spa sektor

Při provozu můžeme řešit řadu problémů spojených s užíváním licencí nebo používání názvosloví aniž bychom tušili, že jsou to třeba registrované značky (názvy procedur, sportovních aktivit v propagačních materiálech, aj.).

Do budoucna se tak provozovatel vyhne nečekaným problémům spojeným s užíváním (nevědomky) registrovaných názvů.

 ● ARCHITEKT –  rozvržení wellness a spa provozu

Architekt by měl navrhnout rozvržení a logický sled a návaznosti jednotlivých částí provozu tak, aby na sebe jednotlivé části logicky navazovaly. Plynulý, nerušený a harmonický provoz, kde budou hosté čekat na proceduru, kde odpočívat po procedurách, vhodné umístění šaten, atd., vše má dopad na provoz a jeho zisk.
Spolupracuje s projektanty a designéry na konečné podobě provozu. Zná provoz, jeho potřeby, technologie,  hygienické a bezpečnostní standardy v souladu s planými vyhláškami a normami pro wellness a spa provozy.

 ● PROJEKTANT a DESIGNÉR–  projekt pro wellness a spa

Vše podceněné v projektu se při provozu vrátí v podobě nepříjemného bumerangu a způsobí potíže, nutné rekonstrukce a další zbytečné investice. Další odborník, ke kterému bychom se vzápětí vydali je odborný projektant specializovaný na wellness a spa provozy. Nejlépe k takovému s praxí a referencemi. Běžný smrtelník často nemůže mít ani ponětí co se vše dá zkazit při přípravě projektu a jak moc projekt ovlivňuje budoucí chod provozu.

Projektanti (projekt) a designéři (finální podoba, styl interiéru, atmosféra) by neměli přebíhat z jiných oblastí, ve kterých působí, ale měli by dokonale provoz a jeho potřeby znát. Je nutné vyřešit a ošetřit všechny potřeby použitých technologií v provozu (teplo, voda, páry, odvětrání, klimatizace) tak, aby provoz bezproblémově fungoval a neuzavíral se pro poruchy, nedostatky, nefunkčnost. ..

Interiér wellness a psa nejsou jen hezké dekorace. Prostředí musí být také bezpečné, jak pro klienty tak pro zaměstnance, musí se dodržovat příslušné vyhlášky (bezpečnost, hygiena, aj). Zdánlivě jednoduše vypadající zařízení beauty provozu,  kde se ošetřuje obličej a tělo se používají různé wellness přístroje či kosmetické přístroje, potřebují zázemí, dostatek elektrických zásuvek, přívodů, kabeláží a rozvodů pro daný účel jednotlivých kabin. Tudíž je potřeba mít představu co v jakých kabinách bude tak aby příprava byla dostatečná a vyhovovala provozu.

Rozčlenit prostor a pak přemýšlet jak jej využít je naprosto zcestný postup realizace beauty sektoru ve wellness provozech. Důležité je již předem vědět, jaké bude wellness vybavení a kde. Řešit se musí přívody a odvody vody, umístění mycího zázemí, sprch, znalost práce terapeutů a kosmetiček, tak, aby při jejich výkonu nedocházelo ke zbytečným pohybům, které je unaví (záda, nohy) a aby jejich výkon byl efektivní, přitom vybavení a umístění působilo harmonicky.

Důležitá je i zvukotěsnost kabin, rozvody pro hudbu, správné osvětlení. Provoz, stejně tak logistika musí být promyšlená, zejména při nakládání s prádlem, ručníky, vhodné zásobování. Správné umístění technického a skladového zázemí, tak aby jeho chod provoz nerušil, byl dostatečný pro aktuální zásoby (přílišné přezásobení zatěžuje provoz nevýdělečným prostorem, nebo naopak aby nedocházelo k výpadkům zboží a produktů).

medical wellness a spa wellness interiery wellness design wellness a spa provoz spa konzultant

 

● PERSONÁLNÍ poradce
– zajištění kvalitního personálu pro wellness a spa

Kde hledat kvalitní personál a co mu nabídnout, zda je možné vůbec pozice obsadit a tudíž zahrnout nabízené služby do wellness projektu. Například chceme-li provozovat hamam, je důležité mít proškoleného a zkušeného terapeuta (i zástup).
Personální otázky většinou majitele a management zatěžují, bylo by ideální obrátit se na dodavatele, který by toto byl schopen řešit. Nabízí a řeší potřeby v proškolení personálu. I doškolování během chodu.

 

 

 ● MANAGEMENT – zajištění chodu wellness a spa provozu

Management a manageři šití na míru wellness a spa provozu jsou další důležitou částí přípravy projektu i samotného chodu. Je potřeba se zamyslet nad tím, zda provoz bude zcela řídit a provozovat sám investor nebo bude lepší či potřeba hledat managera. Zejména u hotelového provozu je nezbytné, aby byla za provoz wellness centra zodpovědná jedna osoba, která vše řídí a má zodpovědnost za chod vůči provozovateli či majiteli hotelu.

Stará se o všechny potřeby a bezproblémový chod wellness a spa provozu, s majitelem konzultuje formy propagace a marketingové aktivity, tak aby vše ladilo s celkovou image hotelu. Navrhuje programy rozvoje, uvádění nových procedur do provozu, jejich nacenění, provozní organizační chod a strukturu. Podílí se na marketingové komunikaci a strategii, dohlíží na metodiku a sběr dat z provozu, zpětná vazba je důležitá pro analýzy a další rozvoj. Zajišťuje průběžnou kontrolu provozu.

 

● MARKETING a PR -   Propagace a marketing wellness a spa provozu

PR a mediální poradci (public relations – vztah s veřejností) umí komunikovat s médií a poradí s přípravou marketingové strategie, reklamou, šířením dobrého jména společnosti, uspořádáním tiskové konference, přípravou tiskových a reklamních zpráv. Patří sem i návrh letáků a propagačních materiálů, správa webových stránek. Nabízí metody a způsoby zvyšování povědomí o provozu, místa a formu propagace.

Na otázku jak postavit české wellness  zatím asi  příliš českých odborníků zatím neodpoví. Chybí odborníci a  nabídka vzdělání, škol a kurzů, která by odborníky nabídla je jen velmi malá a v začátcích.

Bude jistě zajímavé sledovat jak se náš český sektor wellness a spa bude rozvíjet, zda se na trhu objeví i nabídka adekvátního vzdělání odborníků pro tento obor. Nebo zda se investoři  při stávajícím stavu nepoohlédnou po franšíze. Tedy zakoupí celý koncept, připravený, ověřený a funkční. ..

 

 

Kam dál?
rubriky:

Wellness kosmetika
Wellness trendy
Krása a zdraví
Medical wellness- spolupráce medicíny a wellness
Wellness interiéry – stavba wellness
Wellness provoz – klienty, zaměstnanci-marketing
Bazény, vířivky, spa

Fotogalerie wellness – inspirace
Sauna a saunování

Wellness vybavení

 

 

profesionální kosmetika, profesionalni kosmetika, kosmetika pro kosmeticky, kosmetika pro kosmetičky, kosmetika do salonu, spa kosmetika, profi kosmetika pro kosmetičky, kosmetika profi, profi kosmetika, saunová kosmetika, saunova kosmetika, kosmetika do sauny, wellness kosmetika, kosmetika wellness, bio kosmetika, přírodní kosmetika v salonu, prirodni kosmetika do wellness, kosmetika novinky, novinky kosmetika, kosmetika pro profesionály, kosmetika pro profesionaly, kosmetika wellness, spa wellness kosmetika, profesionální kosmetika salonní, salonni kosmtika, kosemtika do salonu, profesionalni kosmetika do salonu, profesionalni spa kosmetika, profesionální spa kosmetika, profesionální salonní kosmetika, profi kosmetika, spa kosmetika, kosmetika spa,  saunová kosmetika, saunova kosmetika, kosmetika do sauny,

 

spa, spa wellness, wellness spa, wellness a spa, spa kosmetika, profesionální spa kosmetika, profesionalni kosmetika, profesionalni spa, day spa provoz, interiéry spa, interiery spa, spa dekorace, spa procedury, vybavení pro wellness, vybaveni pro wellness, vybaveni wellness, wellness vybaveni, vybavení wellness, wellness vybavení, wellness nábytek, nábytek wellness, wellness nabytek, nabytek wellenss, wellness pristroje, pristroje pro wellness, přístroje pro wellness, wellness přístroje, vybavení pro wellness, vybaveni pro wellness, virivky wellness, vířivky wellness, lehátka wellness, lehatka do wellness,

wellness trendy, trendy ve wellness a spa, wellness procedury, wellness ošetření, wellness osetreni,