Follow me
0

Bioarchitektura – symfonie pozitivních energií

Nejdříve dáme my tvar svému domu a později utváří on nás.

Cílem bioarchitektury je vytvořit prostředí s dobrou živou energií, která na nás pozitivně působí.

 

bioarchitektura intriéry wellness

Bioarchitektura je umění a věda o tom, jak stavět budovy, které vytvářejí, udržují a rozvíjejí život a živé systémy. Biologická architektura zahrnuje všechny úrovně viditelného i neviditelného světa – nejedná se o „zelenou” architekturu ani o stavby z bio materiálu. Jde o vyjádření maximálního spojení s přírodou. Žijeme v neustálém těsném spojení s přírodou, kterou se snažíme měnit a přitom je to právě příroda a její principy, které mění nás.

 

 

„Nejdřív dáme my tvar svému domu a později utváří on nás.”  Winston Chruchill

Architekti, kteří navrhují v duchu bioarchitektury věří, že pokud budeme co nejvíce naslouchat přírodě a žít v harmonii s ní, budeme více šťastní, zdraví a spokojení. Stejně jako se říká, jsi to, co jíš, tedy že to co jíme nás bezprostředně ovlivňuje, fyzicky, mentálně i psychicky, stejně tak na nás působí prostředí ve kterém žijeme a pracujeme.

wellness inteiréry wellness design bioarchitektura

 

Ve zdravém prostředí žijeme zdravě

V bytě, domě, kanceláři či hotelu, vědomě či podvědomě, někdy více někdy méně, ale každý určitě zažil pocit,  kdy se někde necítil nepříjemně, jindy zase jak skvěle se cítí v nějakém prostředí, aniž by si uvědomoval proč. Jednoduché je to ilustrovat na momentálním trendu zařizování interiéru v minimalistickém stylu, který může být pěkný na pohled, ale většina lidí řekne, že působí chladně a bydlet či relaxovat se v něm nedá, protože nám nedovolí se dostatečně uvolnit.
Negativní stress, který na nás působí z nepříjemného prostředí páchá velké škody. Každá buňka našeho těla umí reagovat na pozitivní či negativní vlivy, uvědomíme-li si, kolik buněk tvoří naše tělo, pak dojdeme k závěru, že efekt z intenzívního vystavování se neharmonickému či negativnímu prostředí má na naše tělo ale i mysl a duši velký vliv a následně i dopad na celkovou kondici. Někteří citliví jedinci mohou pociťovat i intenzivní vlivy.

Pokud se takovým místům vystavujeme častěji dochází k projevům, jako jsou nedostatek energie, bolesti hlavy, podráždění ,  nevolnost, nespavost, neklid a mnoho dalších fyzických a oslabující projevů. Existuje nepřeberné množství protichůdných závěrů a přesvědčení o tom, co může být příčinou. Může to být prostě špatné prostředí. Ve skutečnosti máme schopnosti poznat, kdy je prostor pro nás „dobrý“ nebo „špatný“. Někdy je negativní napětí, které prožíváme jemnější a méně jasné, ale ovlivňuje nás v průběhu času stále více.

      wellness inteiréry wellness design bioarchitektura      wellness inteiréry wellness design bioarchitektura

    wellness inteiréry wellness design bioarchitektura   wellness inteiréry wellness design bioarchitektura   wellness inteiréry wellness design bioarchitektura 

Bioarchitektura – inspirace přírodou

Tvary, materiály, pozitivní energie. Již na první pohled je při způsobech stavění budov, jejich uspořádání a vnitřnímu vybavení patrná intenzívní inspirace v přírodě, především ve tvarech, strukturách a přírodních jevech.

Objevují se zejména kruhy, kulaté a zaoblené tvary, ( kulatá Zeměkoule, matčino lůno, květiny) vlny, křivky, spirály, a pravidelné mnohoúhelníky ( posvátná geometrie). Bioarchitekti a designéři studují tvary vyskytující se v přírodě a ty pak aplikují do návrhů.

Velkým vzorem jsou přírodní principy tvarů  květiny, zejména systém okvětních lístků růží nebo lotosového květu, šišky, mušle, ananas, slunečnice, to vše a mnoho dalšího v přírodě má stejný pravidelný tvar, který je projevuje při navrhování. Když se podíváme na tvar šišky ( mušle, ananasu) je zespoda, je podobný půdorysům v bioarchitektuře.

Při orientaci budov a jejich vnitřním uspořádání a také vybavení se v bioarchitektuře vychází z prvků feng shui, uplatňují se i další směry a filozofie, například keltské principy, indiánské moudrosti. Důležité je energetické čištění prostoru. Záleží na bioarchitekvoti a zadavateli jaké směry při realizaci uplatní a čím se nechají inspirovat. Výsledkem by měla být realizace, která představuje rovnováhu mezi člověkem, krajinou a stavbou.

wellness inteiréry wellness design bioarchitektura   wellness inteiréry wellness design bioarchitektura   wellness inteiréry wellness design bioarchitektura   wellness inteiréry wellness design bioarchitekturabiioarchitektura  wellness inteiréry wellness design bioarchitektura  wellness inteiréry wellness design bioarchitektura  wellness inteiréry wellness design bioarchitektura

 Navrhování zdravých budov podle bioarchitektury

V návrhu se posuzují jak pozitivní tak negativní energie prostoru ( wellness interiéru, provozu, spahotelu). Zejména správné proudění blahodárné energie chi, která plyne jako řeka celým objektem.

Tam, kde proudí přiměřenou rychlosti a kde se zdržuje stále čerstvá a oživovaná, se cítíme přirozeně dobře. Tam kde stagnuje, je člověk unaven. Hledají se  i negativní vlivy jako geopatogenní zóny, radonové záření. Tyto energie lze většinou vnímat lidskými smysly, pakliže nejsou otupělé.

Při usazení stavby se vychází z polohy tak, aby se co nejvíce využilo pozitivního účinku slunce, jeho svitu, tepla a energie, která do budovy proudí  z jihu. Ideálně se obytné místnost, ve kterých se tráví nejvíce času a relaxuje (aktivní strana domu), kuchyně, obývací místnosti, odpočinkové a relaxační místnosti, umisťují na jih. Budovy a místnosti mívají velká okna směrem od východu přes jih k západu tak, aby se zachytilo co nejvíce slunečního světla.

Technické zázemí, sklady, technické místnosti, šatny, místnosti, které nejsou intenzivně obývané ( pasívní strana domu), koupelny, WC a také ložnice  se umisťují na sever. Vchod se bere jako „ústa“ ve vztahu k domu. Tudy také proudí energie do domu. Vchod a prostor kolem vchodu jsou nepřehlédnutelné, poutají pozornost, vítají energii, kterou vpouští dovnitř.

wellness inteiréry wellness design bioarchitektura

 

Kruh patří mezi nejuniverzálnější posvátné symboly

Jeho důležitost uznávají mnohé duchovní kultury. Kruh reprezentuje zcela vše – nepřetržitý koloběh života, smrti a znovuzrození. Představuje celou věčnost a celý vesmír. Staří Řekové považovali kruh za dokonalý symbol, z něhož vychází všechny ostatní věci.

Planety, stejně jako mnoho mikroskopických struktur v lidském těle, mají tvar kruhu. Všechno ve vesmíru se otáčí v kruzích. V kruzích se pohybují planety, roční období i životní cykly všech organizmů.

wellness interiéry bioarchitektura wellness provoz     wellness interiéry bioarchitektura wellness provoz  wellness interiéry bioarchitektura wellness provoz

Bioarchitektuře se věnuje stále více architektů a vzbuzuje zájem u řady příznivců, celosvětově se více prosazuje přístup života, který je více v harmonii s přírodou, návrat k přírodě a přírodním principům. Pořádají se semináře a školení.

 

wellness inteiréry wellness design bioarchitektura

V Praze o bioarchitektuře přednášel v červnu 2011 irský architekt Michael Rice, člen Královského institutu architektů Irska, který získal cenu za bioarchitekturu. Jeho příklady a návrhy jsou na stránkách www.fractalgold.net

 

biioarchitektura„Osobně se nepovažuji za architekta nebo designéra. Pro mě je architektura prostředkem, jenž mi umožňuje druhým sloužit a pomáhat jim lépe si uvědomit, kým jsou. Přitom si zároveň uvědomím, kdo jsem vlastně já. Dostávám tak příležitost uvidět své sny a jít za nimi,“  říká irský architekt Michael Rice.

Michael je členem Královského institutu architektů Irska a získal cenu za bioarchitekturu. Fakultu architektury vystudoval na Univerzitě v Dublinu a v roce 1998 založil soukromou architektonickou kancelář, jež sídlí v Slieve Bloom Mountains v srdci Irska. Navrhnul více než 400 budov, od meditačních místností po rodinné domy a společenské prostory různých tvarů a forem. Sám v jednom takovém domu snů nazývaném „Dreamfield“ se svou ženou a pěti dětmi žije.

 

wellness interiéry bioarchitektura     wellness interiéry bioarchitektura    wellness interiéry bioarchitektura

více inforamcí o bioarchitektuře na:  www.bioarchitecture.iewww.czech.bioarchitecture.ie
BIOARCHITEKTURA – SEMINÁŘE, aktuální info na  www.wellnessinteriery.cz/vzdelani-kurzy-seminare/

 

 

Kam dál?

Jak na nás působí barvy, barvy v interiéru
Wellness trendy
Wellness interiéry
Wellness vybavení
Wellness kosmetika
Domácí wellness

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Komentáře nejsou povoleny.